منابع طبيعي پشتوانه جهاد اقتصادي | هموطن گرامی، آیا می‌دانید بر اساس قانون آتش زدن عمدی جنگل 3 تا 10 سال حبس به همراه دارد. | هموطن گرامی آیا می‌دانید بر اساس قانون، آتش‌زدن تنه درختان جنگلی 3 تا 12 ماه حبس و پرداخت جریمه نقدی به همراه دارد.
منو اصلی
كنترل لورانتوس

 منبع : گزارش طرح اجرايي

 نويسنده : خانم مهندس الهه محمدي    ایمیل : homosa2006@yahoo.com

 نوشته شده در تاريخ : 1385/01/21   ( آخرين ويرايش : 1386/01/15 )