منابع طبيعي پشتوانه جهاد اقتصادي ها🌺هموطن گرامی، آیا می‌دانید بر اساس قانون آتش زدن عمدی جنگل 3 تا 10 سال حبس به همراه دارد.🌺هموطن گرامی آیا می‌دانید بر اساس قانون، آتش‌زدن تنه درختان جنگلی 3 تا 12 ماه حبس و پرداخت جریمه نقدی به همراه دارد🌺 منابع طبیعی بزرگترین سرمایه ملی🌺همیار طبیعت باشیم🌺
منو اصلی
تسهيل گري

 منبع : اداره واگذاري منابع طبيعي

 نويسنده : مهندس سرحدار حيدري    ایمیل : homosa2006@yahoo.com

 نوشته شده در تاريخ : 1385/06/19   ( آخرين ويرايش : 1385/09/19 )