منابع طبيعي پشتوانه جهاد اقتصادي | هموطن گرامی، آیا می‌دانید بر اساس قانون آتش زدن عمدی جنگل 3 تا 10 سال حبس به همراه دارد. | هموطن گرامی آیا می‌دانید بر اساس قانون، آتش‌زدن تنه درختان جنگلی 3 تا 12 ماه حبس و پرداخت جریمه نقدی به همراه دارد.
منو اصلی
احاديث وروايات منابع طبيعي

 منبع : روابط عمومي اداره كل منابع طبيعي

 نويسنده : مهندس شهرام صنيعي    ایمیل : homosa2006@yahoo.com

 نوشته شده در تاريخ : 1385/06/19