منابع طبيعي پشتوانه جهاد اقتصادي | هموطن گرامی، آیا می‌دانید بر اساس قانون آتش زدن عمدی جنگل 3 تا 10 سال حبس به همراه دارد. | هموطن گرامی آیا می‌دانید بر اساس قانون، آتش‌زدن تنه درختان جنگلی 3 تا 12 ماه حبس و پرداخت جریمه نقدی به همراه دارد.
منو اصلی
بررسی زادآوری طبیعی گونه بنه در رویشگاه نوسود

 منبع : اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه

 نويسنده : مهندس مراد شيخ ويسي - مهندس لقمان اركوازي    ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1387/06/19   ( آخرين ويرايش : 1387/06/19 )