منابع طبيعي پشتوانه جهاد اقتصادي | هموطن گرامی، آیا می‌دانید بر اساس قانون آتش زدن عمدی جنگل 3 تا 10 سال حبس به همراه دارد. | هموطن گرامی آیا می‌دانید بر اساس قانون، آتش‌زدن تنه درختان جنگلی 3 تا 12 ماه حبس و پرداخت جریمه نقدی به همراه دارد.
منو اصلی
جغرافيا و منابع طبيعي هند

 منبع : طرح وبرنامه اداره كل منابع طبيعي

 نويسنده : آقاي عابد حيدري    ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1387/01/14  
جغرافيا ومنابع طبيعي هند