منابع طبيعي پشتوانه جهاد اقتصادي ها🌺هموطن گرامی، آیا می‌دانید بر اساس قانون آتش زدن عمدی جنگل 3 تا 10 سال حبس به همراه دارد.🌺هموطن گرامی آیا می‌دانید بر اساس قانون، آتش‌زدن تنه درختان جنگلی 3 تا 12 ماه حبس و پرداخت جریمه نقدی به همراه دارد🌺 منابع طبیعی بزرگترین سرمایه ملی🌺همیار طبیعت باشیم🌺
منو اصلی
خواص گياهان

 منبع : اينترنت و طرح وبرنامه اداره كل منابع طبيعي

 نويسنده : آقاي مهندس سيد رسول حسني    ایمیل : hasanirasol@yahoo.com

 نوشته شده در تاريخ : 1387/01/14