منابع طبيعي پشتوانه جهاد اقتصادي | هموطن گرامی، آیا می‌دانید بر اساس قانون آتش زدن عمدی جنگل 3 تا 10 سال حبس به همراه دارد. | هموطن گرامی آیا می‌دانید بر اساس قانون، آتش‌زدن تنه درختان جنگلی 3 تا 12 ماه حبس و پرداخت جریمه نقدی به همراه دارد.
منو اصلی
خلاصه وضعيت آبخيز در استان كرمانشاه

 منبع : طرح و برنامه آبخيزداري

 نويسنده : آقاي مهندس عابد حيدري    ایمیل : warwayaneh_ab@yahoo.com

 نوشته شده در تاريخ : 1386/12/12