منابع طبيعي پشتوانه جهاد اقتصادي | هموطن گرامی، آیا می‌دانید بر اساس قانون آتش زدن عمدی جنگل 3 تا 10 سال حبس به همراه دارد. | هموطن گرامی آیا می‌دانید بر اساس قانون، آتش‌زدن تنه درختان جنگلی 3 تا 12 ماه حبس و پرداخت جریمه نقدی به همراه دارد.
منو اصلی
بررسي آفات وبيماريهاي درختان جنگلي

 منبع : اداره كل منابع طبيعي استان كرمانشاه- اداره حفاظت وحمايت

 نويسنده : مهندس الهه محمدي    ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1386/01/15