منابع طبيعي پشتوانه جهاد اقتصادي ها🌺هموطن گرامی، آیا می‌دانید بر اساس قانون آتش زدن عمدی جنگل 3 تا 10 سال حبس به همراه دارد.🌺هموطن گرامی آیا می‌دانید بر اساس قانون، آتش‌زدن تنه درختان جنگلی 3 تا 12 ماه حبس و پرداخت جریمه نقدی به همراه دارد🌺 منابع طبیعی بزرگترین سرمایه ملی🌺همیار طبیعت باشیم🌺
منو اصلی
سيماي منابع طبيعي ونقش آن در زندگي

 منبع : اداره كل منابع طبيعي (معاون فني)

 نويسنده : مرادشيخ ويسي    ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1385/12/13