منابع طبيعي پشتوانه جهاد اقتصادي | هموطن گرامی، آیا می‌دانید بر اساس قانون آتش زدن عمدی جنگل 3 تا 10 سال حبس به همراه دارد. | هموطن گرامی آیا می‌دانید بر اساس قانون، آتش‌زدن تنه درختان جنگلی 3 تا 12 ماه حبس و پرداخت جریمه نقدی به همراه دارد.
منو اصلی
سيماي منابع طبيعي ونقش آن در زندگي

 منبع : اداره كل منابع طبيعي (معاون فني)

 نويسنده : مرادشيخ ويسي    ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1385/12/13