منابع طبيعي پشتوانه جهاد اقتصادي ها🌺هموطن گرامی، آیا می‌دانید بر اساس قانون آتش زدن عمدی جنگل 3 تا 10 سال حبس به همراه دارد.🌺هموطن گرامی آیا می‌دانید بر اساس قانون، آتش‌زدن تنه درختان جنگلی 3 تا 12 ماه حبس و پرداخت جریمه نقدی به همراه دارد🌺 منابع طبیعی بزرگترین سرمایه ملی🌺همیار طبیعت باشیم🌺
صفحه اصلی > معرفی اداره  > شرح وظایف واحدها  > حوزه مديريت  
حوزه مديريت
 • حوزه مديريت

  1– هماهنگي و اقدام در جهت تشكيل جلسات شوراي هماهنگي شهرستانها و ادارات ستادي ، جلسات شوراي معاونين – جلسه شوراي منابع طبيعي و  ...

  2 – بازديد از شهرستانها و انعكاس مشكلات و مسايل و راهكارها به مدير

  3– هماهنگي و همكاري در جهت انجام امورات ستادي

   

  4-تنظيم برنامه روزانه و هفتگي مدير كل

  5-هماهنگ كننده ديدارهاي نهادها،ارگانها،مقامات و مسئولين با مدير كل

  6- پيگيري امور محوله از طرف مدير كل بصورت كتبي ،شفاهي و تلفني

  7- نظارت بر مراسلات نمابرها،تشخيص و تاييد بر ضرورت مكاتباتي كه نياز به ارسال از طريق فاكس مي باشد.

  8- نظارت مستقيم بر امور پرسنل حوزه مديريت و تقسيم وظيفه بر حسب ضرورت روزمره

  9- نظارت بر جلسات منعقده در سالن اجتماعات و تسهيلات لازم در جهت انجام جلسات