منابع طبيعي پشتوانه جهاد اقتصادي | هموطن گرامی، آیا می‌دانید بر اساس قانون آتش زدن عمدی جنگل 3 تا 10 سال حبس به همراه دارد. | هموطن گرامی آیا می‌دانید بر اساس قانون، آتش‌زدن تنه درختان جنگلی 3 تا 12 ماه حبس و پرداخت جریمه نقدی به همراه دارد. موتور هاي بيشتر جستجو در وب

منو اصلی

سرويس خبري


نام :
ايميل :

پيگيري مكاتبات

شماره نامه :

نظر سنجي

پورتالها

GIS & RS

قسمتي از وظائف اداره مرتع

1-رسيدگي به شكايات :

شكايتهاي مربوط به اختلافات مرتع – تجاوز به حقوق عرفي بهره برداران توسط دامداران غير مجاز – درخواست مميزي و صدور پروانه مرتعداري – درخواست تثبيت حقوق عرفي ..................... در مراتع  .

2-مميزي مراتع و شناسائي دامداران ذيحق ، با مراحل ذيل

-شناسائي پلاكهاي فاقد مميزي يا تجديد مميزي در در آنها

-صدور آگهي مميزي و انتشار آن بين دامداران

-انجام مراحل مميزي و تشكيل پرونده و ثبت مدارك

-رسيدگي به شكايات وارده افراد متقاضي ( كميسيون بند 42 )

-صدور پروانه مرتعداري

3-دبير كميسيون بند 42  :

پذيرش اعتراضات وارده به مميزيهاي انجام شده – طرح در كميسيون بند 42 – تنظيم صورتجلسه و اعلام نتيجه

پذيرش اعتراضات وارده به مميزيهاي انجام شده – پس از كميسيون بند 42 و ارسال به دفتر فني مرتع جهت طرح در كميسيون بند 49

4-مديريت چراي دام : تنظيم برنامه هاي زماني كوچ عشاير به ييلاق و قشلاق و نظارت بر اجراي آن در شهرستانها

-گردآوري آمار و اطلاعات مديريت چرا از شهرستانها – تجزيه و تحليل آمار و ارسال به دتر فني مرتع

5-گردآوري ، تجزيه و تحليل – جمع بندي و ارسال آمار و فعاليتهاي پروژه هاي عمراني بخش مرتع و ارسال به دفتر فني مرتع و ساير مراجع

6-امورات متفرقه بخش مرتع

امروز

جمعه ٢٨ دی ١٣٩٧

اوقات شرعي

وضعيت هوا

weather.ir is down

پيش بيني وضع هوا

اطلاعات سايت

آمار بازديد كنندگان

اين صفحه

4084

امروز 1106
كل 3760458
زمان بارگزاري صفحه
0/2813

آگهي ها

      اطلاعیه زمان ورود و خروج دام در مراتع قشلاقی استان

قابل توجه دامداران اعم از عشایر و روستائیان به استناد تبصره 1و2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 690 قانون مجازات اسلامی رعایت نکات ذیل توسط دامداران الزامی می باشد : 1- زمان ورود دام و استقرار در مراتع گرمسیری استان کرمانشاه و استان های همجوار تاریخ 15/9/91 می باشد. 2- لازم است هر دامدار ذیحق با پرداخت عوارض چرای دام(حق علفچری) پروانه چرای دام خودرا تمدید نماید و دامداران ذیحقی که تعداد دام مجاز آنها کمتر از 50 واحد دامی بوده و پروانه برای آنها صادر نشده است باید یک نسخه از فیش پرداخت عوارض علفچری در سال 91 را همراه خود داشته باشند تا به مأمورین منابع طبیعی ارائه نمايند و درصورت پرداخت نکردن عوارض چرای دام بعنوان دامدار غیرمجاز شناخته شده و با آنها برخورد خواهد شد. 3- دامداران ذیحق باید برابر تعداد دام مجاز مندرج در پروانه چرا دام وارد مرتع نمایند و درصورت ورود دام مازاد به مراتع به ازای هر رأس دام 72400تومان جریمه خواهند شد. 4- دامداران غیرمجاز حق ورود دام به مراتع را نداشته و درصورت ورود دام به مرتع علاوه بر کوچ از منطقه به ازای هر رأس دام 72400تومان جریمه خواهند شد و یا احشام آنها با حکم دادگاه به نفع دولت مصادره می گردد.