خدمات الکترونیکی:
به نوعی از خدمات گفته می شود که می تواند با عدم حضور ارباب رجوع به ارگان خدمت رسان ارائه شود.
این خدمات می توانند از طریق اینترنت یا هر ابزار ارتباطی که در دسترس عام باشد مانند SMS شود.
ارائه خدمات الکترونیکی می تواند بستر مناسبی جهت بهینه سازی فرایند ها و کاهش زمان کار و هزینه و حذف فاصله ها میان دو طرف کار و....... خواهد شد.
اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه با گام نهادن به این عرصه قصد ارائه بهینه خدمات را در زمینه های ذیل به صورت مکانیزه و در راستای تحقق دولت الکترونیک دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فرایندهای جاری سیستم اینجا را کلیک نمایید.

هر سیستمی برای رسیدن به تکامل نیاز مند کسب دریافت نظرات و شکایات ارباب رجوع و بر آن اساس ارتقاء سطح کیقی ارائه خدمات است.