چهارشنبه ٠٤ مرداد ١٣٩٦
st
artTagAryanicCMS:time>
 

مشخصات حوزه آبخیز سیاهخور

 

جمعیت حوضه

حوضه آبخیز سیاهخور دارای 2141 نفر جمعیت می باشد، روستای بره سیله با جمعیت 393 نفر دارای بیشترین جمعیت وروستای خاوگه  با 10 نفر جمعیت دارای کمترین جمعیت می باشد.

هواشناسی حوضه

متوسط بارش سالانه حوزه 7/621ميليمتر می باشد . حداكثر بارندگي ماهانه در آذر ماه مي باشد. فصل بارندگي از اواخر مهر شروع و تا اردیبهشت ادامه دارد. در تابستان نيز ميزان بارندگي بسيار كم است .
 متوسط دماي سالانه در حوزه سياهخور 3/11سانتيگراد مي باشد دماي ماهها از آذر تا اسفند زير صفر درجه بوده و حداكثر دما در مرداد ماه مشاهده مي گردد.مجموع تعداد روزهاي يخبندان در حوزه آبخيز سياهخور 116 روز مي باشد. كه اين روزها از مهر شروع و تا ارديبهشت ادامه دارد. در واقع 8 ماه از سال حوزه داراي روزهاي يخبندان مي باشد.
 بيشترين مقدار تبخير و تعرق در مرداد ماه يعني گرمترين ماه از سال حوزه اتفاق مي افتد و كمترين تبخير و تعرق نيز از آذرماه ، تا اسفند اتفاق مي افتد. ): مقادير تبخير و تعرق پتانسيل به روش بلاني کريدل  بر حسب( ميلي متر )8/263 در مرداد ماه می باشد.

زمین شناسی

رخنـــمونهاي سنگي و رسوبي حوضه آبخیزسیاهخور براساس ژنز، ماهيت پتروگرافي (تركيب سنگ شناسي)، مشخصه هاي ساختي وبافتي وكيفيت اتصال و پيوستگي آنها با يكديگر به 3 گروه اصلي بشرح ذيل تفكيك گرديده اند.

1- نهشته هاي تخريبي ناپيوسته با منشاء آبرفتي شامل :

-         Qt2  : نهشته هاي آبرفتي نسبتاً جوان كواترنر

-         Qt1 : نهشته هاي آبرفتي نسبتاً قديمي كواترنر

رخنــمونهاي اين گروه با مجموع مساحت 27/1042 هكتار قريب به 58/10 درصد از مساحت حوزه را دربرگرفته اند.

2- نهشته هاي ، مارني  ،  مارني شيلي و فليشي دوره هاي مختلف زمين شناسي شامل واحدهاي :

-  AM : تناوب مارنهاي سبز تا خاكستري متمايل به سياه با ميان لايه هاي آهك مارني ( سازند اميران)

- K   :  تناوب رسوبات آواري قرمز با ميان لايه هاي مارني ماسه اي قرمز رنگ ( سازند كشكان)

 نهشته هاي اين گروه با دامنه تغييرات حساسيت وفرسايش پذيري 6 تا 7 از قابليت رسوبزايي متوسط تا زياد ، بالغ بر 1/5359  هكتار معاد ل 4/54 درصد از سطح حوزه را در برگرفته اند.

3- سنگهاي آهكي ،دولوميتي - آهكي پالئوسن- ائوسن شامل :

-:T  آهك روشن تا خاكستري ضخيم لايه تا توده اي حاوي فسيل ( آهك تله زنگ)

-: SH  طبقات نسبتا ضخيم لايه دولوميتي و آهك دولوميتي (سازند شهبازان)

  اين نهشته ها با مجموع مساحت 65/3449 هكتار بالغ بر 35  درصد از مساحت كل حوزه راشامل ميشوند.

حوزه مورد بررسي از نظر ساختاري در منتهي اليه بخش مياني زون ساختاري زاگرس چين خورده و درمحدوده استان كرمانشاه واقع گرديده است.

 

منابع آب

در حوزه آبخيز سياهخور سفره آب زيرزميني با گسترش زياد و به طور دائم ملاحظه نمي‌شود و فقط در نقاطي از حوزه كه آبرفت از ضخامت و تغذيه مناسب برخوردار گرديده سفره‌هاي آزاد ناپيوسته محلي ايجاد گرديده كه پتانسيل آبدهي آنها به ميزان آب ورودي،ضخامت رسوبات آبرفتي تراوا، توپوگرافي و وضعيت سنگ كف و ميزان لايه اشباع شده از آب موجود بستگي دارد. تعداد چاهها، چشمه‌ها و قنوات كه عمدتاً در مجاورت آبراهه‌هاي فصلي قرار دارند و از آبدهي محدودي برخوردارند مؤيد اين است كه سفره آب زيرزميني عميق نبوده و از نوع سطحي مي‌باشد و جريانات زير قشر منشأ عمده تغذيه منابع آبي مذكور است.

براساس آماربرداري كه توسط اداره كل امور آب استان كرمانشاه صورت پذيرفته است.حوزه مورد مطالعه داراي 25 حلقه چاه ، 2 رشته قنات و 33 دهنه چشمه مي‌باشد.

با توجه به نقشه کاربری اراضی حوضه حدود 60 درصد اراضی حوضه جز اراضی دیم است و مابقی اراضی نیز جنگل های تخریب شده و ضعیف می باشد.  جدول زیر مساحت اراضی دیم و آبی در سطح حوضه سیاهخور را نشان می دهد.

اراضی جنگلی شامل مناطق مشجرباپوشش قابل توجهي ازدرختان  بلوط غرب باتراكم پوشش 26  درصد و درتيپهاي مرتعي مشجر 46/1درصد  است.
بر اساس مطالعات انجام شده 3 تيپ عمده گياهي در حوزه وجوددارد،كه درجدول زيرآمده است.

 

امروزه روستائيان و عشاير كشور ما بايستي بيش از پيش به اهميت منابع طبيعي تجديد شونده آگاهي يابند، توجه به نقش كليدي اين منابع به عنوان بستر اوليه توليد در كشاورزي بايد مستمراً مورد آموزش و  تأكيد قرار گيرد تا آنجايي كه آنان در مقام حاميان دلبسته همواره حافظ اين منابع باشند. عطف توجه فني، اقتصادي و اجتماعي به وضعيت موجود اين منابع و روند فرسايشي آنها در دهه هاي اخير به هر كارشناس صاحب نظر در امور منابع طبيعي هشدار مي دهد كه پيكره اين منابع به عنوان زيربناي مدنيت در حال انقراض و بقاي آنها در گرو همت و تلاش پيگير روستائيان، عشاير و جنگل­نشينان است كه عيناً و عملاً بيشترين ارتباط را با اين منابع دارند و اين مهم زماني امكان پذير است كه از طريق آموزش به دنبال روشن سازي افكار عمومي روستائيان و عشاير براي حفظ، احيا، توسعه و بهره برداري اصولي از آنها باشيم. 

 

 

 

.
اطلاعات تماس
ساختمان مرکزی - کرمانشاه
میدان جمهوری اسلامی سی متری
منابع طبیعی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
37250515-6
kermanshah@frw.org.ir
آمار بازدید

بازدید این صفحه :794

بازدید امروز :1171

کل بازدید :2917283

بازدیدکنندگان آنلاين :7

زمان بازدید :0/1406
نظرسنجی
نظر شما راجع به اين پورتال چيست؟

خوب
معمولی
ضعیف

جمله تصادفی
 
کلیه حقوق این پرتال محفوظ و متعلق به اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان كرمانشاه است.