فرم خدمت الکترونیک رسیدگی به شکایات

نام شاکی: *
نام خانوادگی شاکی: *
نام پدر: *
شماره ملی: *
شماره شناسنامه *
شهرستان : *
روستای:
آدرس: *
تلفن تماس: *
موضوع شکایت: *
متن شکایت:
* صحت اطلاعات را قبول دارم.
لطفا کد امنیتی را در کادر زیر وارد کنید: متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*
پرینت از صفحه